Vårdnadstvist

När samarbetet kring vårdnaden inte fungerar

Efter en skilsmässa eller en separation ska ett par som har barn komma överens om vårdnad och umgänge. Enligt lagen ska vårdnaden om barnet fortsätta vara gemensam om inte föräldrarna uttryckligen vill något annat. Det är sedan upp till föräldrarna att hitta ett sätt att samarbeta kring vårdnaden, som består i att fatta viktiga beslut kring barnet och ansvara för dess uppfostran.

Det kan finnas många anledningar till att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Osämja mellan föräldrarna är det vanligaste, vilket kanske inte är så konstigt precis efter en separation. Men svårigheterna kan också bero på allvarligare saker, som missbruk, psykisk ohälsa eller att någon av föräldrarna har varit våldsam mot den andra eller mot barnen. Då finns det god anledning att söka ensam vårdnad om barnen.

Hur undviker man en vårdnadstvist?

Innan man stämmer den andra föräldern på vårdnaden bör man först ha uttömt alla andra alternativ. En vårdnadstvist är en lång och uppslitande process som dessutom sker i det offentliga. Det man först kan göra som föräldrar är att uppsöka kommunens familjerättsenhet och be om hjälp med samarbetssamtal. På Familjerätten i Helsingborg kan ni gratis få träffa en samtalsledare för en serie samtal och se om ni kan komma överens om att sätt att ta hand om vårdnaden tillsammans.

I många fall kan samarbetssamtal leda till att man som förälder kan överkomma negativa känslor och göra ett försök att lägga gamla oförrätter åt sidan för sitt barns skull. Det förutsätter förstås att också den andra föräldern går en till mötes och också visar vilja att komma överens om vårdnaden.

Ledsen flicka med föräldrar som bråkar i bakgrunden

Barnets bästa

I den bästa av världar så ska en vårdnadstvist utmynna i ett beslut som gynnar barnet. Barnets bästa är enligt lagen det som ska styra socialnämndens utredning och Tingsrättens beslut. En vårdnadstvist är dock komplicerad med många faktorer att ta hänsyn till, och vad som i slutändan är barnets bästa kan många gånger vara svårt att uttyda för de som är inblandade i målet.

Hur får man ensam vårdnad?

Utgångspunkten i en vårdnadstvist är att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam, om det inte finns tydliga tecken på att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Här är det viktigt som part i en vårdnadstvist att kunna visa rätten att den andra parten inte kan samarbeta kring vårdnaden. Kan man övertyga rätten om detta, och om det man säger även stöds av Socialnämndens utredning, så har man goda chanser att få ensam vårdnad om sitt barn.

Att ha en advokat som kan familjerätt och har erfarenhet av vårdnadstvister ökar betydligt dina chanser att få rätt i en vårdnadstvist. Vi har lång erfarenhet av att företräda både kärande och svarande i vårdnadstvister, och vi försöker alltid hjälpa till att hitta den lösning som är den bästa för barnet.

Har du frågor om vårdnadstvist eller vill träffa oss för en konsultation och diskutera situationen är du varmt välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, maila eller fylla i kontaktformuläret här på sidan. Vi ser fram emot att höra av dig!

Vi hjälper dig i en vårdnadstvist