Vi hjälper dig
genom ditt tvistemål

Erfarenhet - Expertis - Trygghet

Vi hjälper dig
genom ditt tvistemål

Erfarenhet - Expertis - Trygghet

Familjerätt Helsingborg

Bor du i Helsingborg och behöver juridisk hjälp i frågor som rör familjerätt, till exempel en vårdnads- eller umgängestvist? Då ska du kontakta oss. Vi är en advokatbyrå som erbjuder juridisk rådgivning inom familjerätt och vi kan även företräda dig i en familjerättslig tvist.

Hos oss arbetar jurister med lång erfarenhet av bland annat familjerätt och sociala frågor, samt mångårig vana av att företräda klienter i olika typer av familjerättsliga tvister. Vi kan hjälpa dig i en vårdnads- eller umgängestvist, men också ge dig hjälp och stöd för att kunna reda ut situationen redan innan den utvecklas till ett tvistemål.

Kontakta oss idag för rådgivning och inledande konsultation kring familjerätt i Helsingborg!

barn

Hjälp från en erfaren och kunnig advokat

Att hamna i en rättslig tvist är alltid obehagligt, oavsett om man är den som blir stämd eller den som känner sig tvingad att stämma. Extra känsligt är det förstås i familjeärenden, där man har eller har haft en personlig och nära relation med den man hamnat i konflikt med.

Att ha en oberoende företrädare, med djupa kunskaper i hur en familjerättslig tvist går till, kan kännas tryggt och innebär att du får hjälp med att föra din talan på ett sätt som kan övertyga rätten. Vid till exempel en vårdnadstvist är det inte ovanligt att beskyllningar förekommer mellan parterna, beskyllningar som ofta kan kännas orättvisa och tagna ur sitt sammanhang. I en sådan situation är det som motpart inte lätt att behålla lugnet, men med en erfaren och och kunnig advokat vid sin sida så blir det lite lättare.

Vad innebär familjerätt?

Familjerätten är den del av lagen som berör de rättsliga aspekterna av relationer inom familjen, till exempel vårdnad av barn, umgänge med barn och barns boende. 

Familjerätten är således ett väldigt brett område, och det är vanligt att man som advokat riktar in sig på en specifik del av familjerätten. Hos oss har vi stor vana av att företräda vid vårdnads- och umgängestvister i Helsingborg.

Att hamna i en vårdnadstvist

En vårdnadstvist inleds tekniskt sett med att en förälder stämmer den andra föräldern på vårdnaden om barnet. Det sker genom att han eller hon lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där skälen till att man vill ha ensam vårdnad finns angivna. Men egentligen börjar en vårdnadstvist tidigare än så, nämligen när det blir uppenbart för en eller båda föräldrarna att samarbete kring vårdnaden inte fungerar

Om det inte finns en vilja hos föräldrarna att samarbeta kring vårdnaden så blir vårdnadsfrågan svår eller rent av omöjlig att hantera på ett riktigt sätt, och en sådan situation skapar frustration och är inte bra för varken barnet eller vårdnadshavarna i det långa loppet. Föräldrar som inte drar jämnt eller tycker olika kan få hjälp hos kommunens familjerättsenhet att komma överens kring vårdnaden, men om det inte lyckas kan en vårdnadstvist bli sista utvägen.

Vårdnad och umgänge

Man bör som förälder skilja på vårdnad och umgänge och inte blanda ihop begreppen. Att mista vårdnaden om sitt barn innebär inte att man inte längre kommer att få träffa sitt barn. Vårdnaden handlar om det övergripande ansvaret för barnets uppväxt, att bestämma i frågor som rör skolgång, hemadress, pass och andra så kallade ingripande beslut i barnets liv. Det har inte så mycket att göra med vardagen eller barnets personliga relationer med familj och släktingar.

Även om du inte har vårdnaden om ditt barn så har ditt barn enligt umgängesrätten rätt att träffa dig regelbundet. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att umgänget sker regelbundet och som föräldrar kan ni upprätta ett umgängesavtal där villkoren för umgänget bestäms i detalj. Vi hjälper er gärna att upprätta ett umgängesavtal och att svara på frågor om vård och umgänge.

Pojke håller förälder i handen

Din familjerättsadvokat i Helsingborg