Om oss

En humanjuridisk advokatbyrå i Helsingborg

Bergdahl & Johansson Advokatbyrå består förutom grundaren advokat Markus Bergdahl även av advokaterna Eleonora JohanssonRebecca Linde och Frida Antier Bandstein samt Jana Vujic, jur kand.

Vi tar uppdrag som försvarsadvokater och målsägandebiträden i brottmål och hjälper även kärande och svarande i familjerättsliga och socialrättsliga tvister som till exempel en vårdnadstvist eller frågor om tvångsomhändertagande av barn.

När du anlitar någon av våra medarbetare får du en företrädare med lång erfarenhet av juridiskt arbete både i brottmål och i civilrättsliga mål. Vi har stor kunskap om familjerätten i allmänhet och vårdnads- och umgängestvister i synnerhet. I en tvist som innefattar barn försöker vi alltid företräda våra klienter med ett fokus på barnens bästa. Välkommen att kontakta oss för en konsultation!

Advokat i samtal med klient

Din advokatbyrå i Helsingborg